Barn med muskelsykdommer

Fra 20. til 24. januar 2014 arrangerer Frambu kurs for barn med muskelsykdommer, deres familier og lokale tjenesteytere. Søknadsfrist er 21. november.

Kurset er rettet mot barn i alderen 0 til 16 år med muskelsykdom, deres foreldre, søsken og lokalt hjelpeapparat.

Aktuelle diagnoser kan være: 
Spinal muskelatrofi, Limb-Girdle muskeldystrofi, facio-scapulo-humeral muskeldystrofi, andre muskeldystrofier eller arvelige polynevropatier

Innhold på kurset

  • Medisinsk informasjon om diagnosene
  • Fysioterapi og ergoterapi
  • Ytelser og tjenester
  • Ernæring
  • Oralmedisinske utfordringer
  • Samtaler med barn – råd og tilbakemeldinger

Onsdag i kursuken arrangeres en pedagogisk fagdag, med eget program. Programmet blir lagt ut på www.frambu.no så snart det er klart.

Du finner mer informasjon om kurset og påmelding på Frambu`s kursside