Tor Inge Nordnes fikk avslag på søknad om BPA og kontaktet Østlands-Posten

Kona til Tor-Inge Nordnes i Larvik har fått faste vakter av kommunen hvor hun skal pleie sin syke mann. Det betyr full innsats 79 timer i uka.

– Kommunen sier hun må regne med å stille opp, sier muskelsyke Tor-Inge Nordnes på www.op.no.

Dekket 119 timer i uka

I starten dekket kona hele 119 timer i uka. Men fortsatt er det kona Alfreda som står for nesten halvparten av omsorgen hjemme i Stavern. Av kommunen har hun fått faste vakter. I stedet for at kommunen sender sine egne ansatte må Alfreda ta ansvar 79 timer – i uka.

Hun mottar kun omsorgslønn for 20 av dem.

Les hele artikkelen på Østlands-Posten: www.op.no
(Artikkelen er skrevet av Truls Lian)

FFMs kommentar til ovenstående artikkel:

FFM v/leder Tone I. Torp mener at Tor-Inge må få vurdert sin BPA-søknad på nytt. FFM kjenner ikke til kravet i forhold til at assistentene skal ha eget kontor og toalett.

Assistentene jobber i et hjem og der skal det være rent og ryddig slik at de kan bruke eksisterende toalett og muligheter for å lage en kopp kaffe.

BPA er et likestillingsverktøy. Slik vi ser det skal ektefeller fordele oppgaver seg i mellom. Den ene ektefellen skal ikke være nødt til å jobbe for den andre. 

Les også:  FFM mener kommunen bryter loven

Facebook
Twitter
LinkedIn