Rehabiliteringsuka 2013 – et løft for koordinatorrollen

Overordnet tema for ReHabiliteringsuka er «Habilitering og rehabilitering – til alle som trenger det». 21. – 25. oktober 2013. Årets vinkling av tema innrettes mot koordinering og koordinatorrollen

ReHabiliteringsuka arrangeres  21. – 25.oktober 2013 i samarbeid mellom helsetjenestene nasjonalt, regionalt og lokalt, brukerorganisasjoner, fylkesmennene og andre samarbeidspartnere.

De regionale koordinerende enhetene for habilitering og rehabilitering i hver helseregion er sammen med Helsedirektoratet initiativtakere og pådrivere for arrangementene og samarbeider om det nasjonale programmet. De regionale koordinerende enhetene for habilitering og rehabilitering har egne aktiviteter i ReHabiliteringsuka.

Stadig flere benytter uka til å sette habilitering og rehabilitering på kartet gjennom eksempelvis fagdager, stands og konferanser, regionalt og lokalt.

Les om aktivitetene i de forskjellige regionene:

  • Helse Nord
  • Helse Midt-Norge
  • Helse Sør-Øst
  • Helse Vest

Nasjonal åpning av ReHabiliteringsuka: 

Den nasjonale ReHabiliteringsuka åpner på Rådhusplassen i Oslo med fotoutstillingen: "Helt A4 – se hva jeg gjør – ikke hva jeg er".

Åpningsarrangement mandag 21. oktober 2013 kl. 17.00-17.30. Åpning ved ordfører Fabian Stang: "Om funksjonshemmede som ressurs". Kjente artister deltar. Fotografene forteller historiene om sine modeller. Fotoustillingen stilles ut på Rådhusplassen under hele ReHabiliteringsuka 21 – 25. oktober. Fotoutstillingen vil også stilles ut i Bergen, Trondheim og Tromsø i samme periode.

Les mer om åpningen og fotoutstillingen her