Presentasjoner fra fagkonferansen i Tromsø er lagt ut på nettsiden til NMK

Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer ble et vellykket arrangement på Radisson Blu Hotell i Tromsø 16-17. september.

Fagkonferansen ble gjennomført over to dager. Mandag var det plenumssesjon med brukere og fagfolk tilstede, tirsdag hadde vi tre ulike parallelle sesjoner. Brukerparallell med fokus på deltakelse, livskvalitet, aktivitet, og å bli voksen, diagnostisk parallell med dypdykk i det medisinske fagfeltet, og en rehabiliteringsparallell med fokus på treningseffekt, livskvalitet og forebygging av komplikasjoner.

Les hele artikkelen og last ned presentasjoner fra konferansen: Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø (NMK)