Har du lyst til å lære litt om NAV og hvordan du skal forholde deg til hjelpeapparatet? Da er dette kurset for deg!

Kurset "Selvtillit i møte med hjelpeapparatet" skal bidra til at møte med ulike deler av hjelpeapparatet kan oppleves mindre problematisk og den enkelte kan bli bedre i stand til å takle hverdagen. Kurset holdes i Trondhjem 6-8 desember.
Påmeldingsfrist: 10. november

Vi ønsker å gi folk større selvtillit i møte med hjelpeapparatet. Mange har meldt til oss  tilbake at de opplever møtet med hjelpeapparatet som utfordrende, og at det tapper dem for energi. 

Siden mange er nødt til å ha utstrakt støtte fra ulike deler av hjelpeapparatet, både det kommunale og NAV for å få hverdagen til å gå opp, har vi utarbeidet dette kurset.

Det  skal bidra til at møte med ulike deler av hjelpeapparatet kan oppleves mindre problematisk og den enkelte kan bli bedre i stand til å takle hverdagen.  Gjennom å utveksle erfaringer den enkelte har hatt i møtet med hjelpeapparatet vil de erfare at de ikke er alene. Vi vil videre jobbe med selvtillit, evne til kommunikasjon, samt forståelse av hvordan hjelpeapparatet er bygd opp.

Påmeldingsskjema