Har du lyst til å lære litt om NAV og hvordan du skal forholde deg til hjelpeapparatet? Da er dette kurset for deg!

Kurset "Selvtillit i møte med hjelpeapparatet" skal bidra til at møte med ulike deler av hjelpeapparatet kan oppleves mindre problematisk og den enkelte kan bli bedre i stand til å takle hverdagen. Kurset holdes i Trondhjem 6-8 desember.
Påmeldingsfrist: 10. november

Vi ønsker å gi folk større selvtillit i møte med hjelpeapparatet. Mange har meldt til oss  tilbake at de opplever møtet med hjelpeapparatet som utfordrende, og at det tapper dem for energi. 

Siden mange er nødt til å ha utstrakt støtte fra ulike deler av hjelpeapparatet, både det kommunale og NAV for å få hverdagen til å gå opp, har vi utarbeidet dette kurset.

Det  skal bidra til at møte med ulike deler av hjelpeapparatet kan oppleves mindre problematisk og den enkelte kan bli bedre i stand til å takle hverdagen.  Gjennom å utveksle erfaringer den enkelte har hatt i møtet med hjelpeapparatet vil de erfare at de ikke er alene. Vi vil videre jobbe med selvtillit, evne til kommunikasjon, samt forståelse av hvordan hjelpeapparatet er bygd opp.

Påmeldingsskjema

Facebook
Twitter
LinkedIn