Familiekurs

Helgen 25.–27. oktober 2013 inviterer Likemannsutvalget i FFM  familier med et eller flere muskelsyke medlemmer til en sosial kurshelg på Park Inn hotell, Gardermoen. Påmeldingsfrist: 10.oktober

Lavterskeltilbud til barna
For barn og unge er målet å skape en arena der de kan dele erfaringer om det å leve med eller det å leve tett på noen med muskelsykdom. Vi ønsker å lage et lavterskeltilbud til barna, der vi samler dem til en hobbyhelg. Aktivitetene blir rammen, men samtalene barna imellom blir innholdet.

Målgruppen er barn og unge i alderen 5–14 år som enten har en muskelsykdom, eller er nær pårørende til en muskelsyk.

 

Erfaringsutveksling og foredrag for voksne
For de voksne blir det erfaringsutveksling og foredrag om det å mestre hverdagen for familier med spesielle utfordringer. Nettverk er viktig for familier med muskelsyke medlemmer, og vi skal sammen finne ut hvordan vi kan opprette nettverksgrupper som kan møtes noen ganger i året for erfaringsutveksling og støtte.

Vi har med felleshjelpere som aktiviserer barna på hobbyrommet mens foreldrene er på kurs.

Egenandel: 500,- pr voksent medlem av FFM. Ikke-medlemmer kan delta til fullpris av reise og opphold, med mindre de melder seg inn i foreningen og betaler kontingent senest èn uke før kursstart.

 

Egenandelen dekker alle reisekostnader (billigste måte) og hotellhelg inkludert kost. Trenger du å ha med assistent går denne gratis. Likemannsutvalget bestiller flybilletter til de som trenger det, de som kommer andre transportveier får tilbake reiseutgiftene sine ved innlevering av reiseregningsskjema og kvitteringer. Det er bindende påmelding på alle kurs.

Påmeldingsskjema  (frist 10.oktober)

Park Inn Radisson Oslo Airport Hotell

 

Kursprogrammer vil bli sendt ut i forkant av kurset. For ytterligere info, kontakt Likemannsutvalget på e-postadresse likemannsutvalget@ffm.no