Stor Fagkonferanse i Tromsø

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) i Tromsø arrangerte fagkonferanse 17. og 18. september

Av over 100 deltakere var ca 20 personer pårørende til barn med muskelsykdommer eller hadde en muskelsykdom selv, resten var fagpersoner.

Det er viktig for alle parter at vi møtes sånn som dette. Fra FFM holdt Laila Moholt et foredrag om å være pårørende i møte med helsevesenet. Lin Christine Solberg fra FFMU holdt foredrag om å bli voksen når en har en muskelsykdom. Ellers presenterte fagpersoner forskningsresultat og det nye ved noen av diagnosene innenfor nevromuskuære diagoser.

Les mer om konferansen i Muskelnytt nr. 4-2013.