Invitasjon fra Unge funksjonshemmede – fokusgruppe

Er du mellom 17 og 30 år gammel og medlem i en av unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner?
Har du en sjelden diagnose?
Kunne du tenkte deg å dele dine erfaringer med helsevesenet?

Unge funksjonshemmede jobber nå med prosjektet «Sjeldne møter» som handler om unge med sjeldne diagnoser og deres erfaringer med helsevesenet. Prosjektet har som mål å finne ut mer om hvordan unge mennesker med sjeldne diagnoser opplever sine møter med helse-Norge.

Vi ønsker å ha et fokusgruppe-intervju for å lære mer om hvordan unge mennesker opplever ulike tilbud i helsevesenet som ung med en sjelden diagnose. Et fokusgruppeintervju er en intervjuform der flere personer blir intervjuet samtidig. Meningen er at deltakerne skal kommentere hverandres synspunkt og diskutere temaet seg imellom.

Hvor og når?
Fokusgruppeintervjuet vil finne sted rundt 21. oktober 2013 på ettermiddagstid et sted i Oslo sentrum. Tidspunkt og dato er fleksibelt og kan tilpasses. Vi dekker reise og middag for deg. Det er derfor fint om du setter av et par timer den kvelden. Trenger du hotell pga lang reisevei eller fordi reise fram og tilbake blir vanskelig, så er dette og mulig å få dekket.
Hvis du ikke har mulighet eller lyst til å være med på fokusgruppeintervju i Oslo, men likevel kan tenke deg å bidra – ikke nøl med å ta kontakt!

Spørsmål og påmelding per telefon eller epost til Åshild Husjord Selboe på: 97069347

Last ned Invitasjon

Del