Min helse har erstattet selvbetjeningssiden på helsenorge.no

I Min helse kan du se dine egenandeler og resepter, bytte fastlege, bestille Europeisk helsetrygdekort og melde bivirkninger

Nå trenger du kun å logge inn én gang for å få tilgang til alle tjenestene på helsenorge.no, bortsett fra Mine vaksiner. Min helse er under utvikling og flere tjenester vil bli tilgjengelig her i tiden fremover.

Les mer på www.helsenorge.no