FFM kontoret blir delvis bemannet resten av denne uken og uke 38 pga ferieavvikling og deltakelse på seminar

Vi blir å treffe på følgende dager:

Kontortid uke 37:

Kristin Gran M. Rolfsnes:     torsdag 12.09.13

 

Kontortid uke 38:
Line Wåler,                            mandag 16.9.13
                                            tirsdag 17.9.13
                                            onsdag 18.9.13

Kristin Gran M. Rolfsnes          torsdag 19.9.13