VG i dag: Flere funksjonshemmede i arbeid?, Telenor Open Mind, Unge funksjonshemmede og Foreningen for Muskelsyke om BPA

Telenor Open Mind, Unge funksjonshemmede og Foreningen for Muskelsyke er glade for at det endelig kom et forslag om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dessverre inneholder lovforslaget mangler som spesielt vil ramme unge som er funksjonshemmede.

Forfatter: Ingrid Ihme, direktør Telenor Open Mind.

Dette ble tydelig illustrert i fredagens VG hvor Ola satte sterke ord på hva kampen om BPA handler om.

Ola skrev ikke om sine fremtidsdrømmer. Kanskje fordi dagens rammebetingelser ikke gir han noen fremtid. Slik kan det ikke være. Ola er et klart hode og Norge trenger arbeidskraften hans. Det er et uttalt politisk mål å få flere unge funksjonshemmede ut i arbeid. Lovforslaget gjenspeiler ikke denne målsettingen. Den opprettholder og forsterker helse og omsorgs prinsippet – ikke aktiv deltagelse i samfunnet.

For at Ola skal ha en reel fremtid, men muligheter for studier og jobb, må assistanse til studier og arbeid innlemmes i BPA. Når dette ikke gjøres slår det spesielt uheldig ut for ungdom som ennå ikke er kommet i ordinært arbeid.
Slik det er nå, og som forslaget viderefører, så kan funksjonshemmede få innvilget nødvendig assistanse fra kommunen, men denne skal som hovedregel ikke brukes til studier og arbeid. Dette skal dekkes av NAV gjennom to ulike ordninger: mentorordningen og funksjonsassistent.

Studiefinansieringsordningen for funksjonshemmede ble innført nettopp for at flere unge funksjonshemmede skulle kunne få muligheten til å studere. De som har behov for assistanse i studiesituasjonen er allikevel avskåret fra å studere, fordi det er vanskelig å få godkjent høyere utdanning som tiltak i NAV, og derved få mentor til assistansen. Dersom BPA kunne brukes i studiesituasjonen, kan flere funksjonshemmede studere, og derved ha større muligheter på arbeidsmarkedet.

Uten høyere utdanning har de ikke muligheter for å få arbeid de kan utføre, og må uføretrygde seg. Unge funksjonshemmede og FFM har erfart at flere av våre unge medlemmer har måttet velge uføretrygd, fordi de ikke har fått innvilget studier og nødvendig assistanse fra NAV. Istedenfor å være aktive samfunnsborgere, sitter de nå hjemme og ser på tv.

Funksjonshemmede som er i ordinært arbeid kan få funksjonsassistent. Denne innvilges fra NAV. Prosessen kan ta tid, og assistent innvilges først etter at arbeidsforholdet er etablert. Ordningen er tungvinn, både for arbeidsgiver og for arbeidstagere som har en funksjonshemning. Funksjonsassistent kan kun benyttes hvis man er i ordinært lønnet arbeid. Dette betyr at personer som er under arbeidstrening, eller arbeidspraksis, ikke kan få assistanse i arbeidstiden. Arbeidstreningen blir derved ikke reell, og arbeidssøkeren får ikke vist hva hun virkelig kan bidra med på grunn av manglende assistanse. Telenor Open Mind erfarer at dette er et problem for flere av de som har vært i programmet.

Mener politikerne alvor med Jobbstrategien, må de se funksjonshemmede som fullverdige mennesker, og sikre en god brukerstyrt personlig assistanse som gir oss muligheten til å bruke ressursene våre. Telenor Open Mind, Unge funksjonshemmede og Foreningen for Muskelsyke mener at muligheten for å bruke BPA både i studie og jobbsituasjon er helt nødvendig for funksjonshemmede som trenger assistanse. Vi ønsker at Ola skal få utdanning og jobb og muligheten til å bidra! Det er på tide at politikere ser dette!

Avisside:

 
  – STERK HISTORIE: Jeg vil aldri få et selvstendig og likestilt liv. Jeg er lurt til å leve, skrev Ola Schrøder Røyset i fredagens VG.