Kurs om arvelig polynevropati

Frambu arrangerer kurs for personer over 18 år med arvelige nevropatier, som heriditær og sensorisk nevropati (HMSN) eller Charcot-Marie Tooths syndrom. Familier og fagpersoner er også velkomne. Søknadsfrist er 3. oktober 2013.

Kurset holdes på Frambu fra 2. til 6. desember.

Vi legger opp til noe fysisk aktivitet på kurset og passende tøy (turtøy, komfortabelt tøy for inneaktivitet og badetøy) bør tas med. En idrettspedagog fra Kysthospitalet ved Stavern vil forelese og lede en økt med aktivitet.

Mer av innholdet på kurset

  • Utfordringer i hverdagen
  • Medisinsk informasjon
  • Ernæring
  • Smerter
  • Ortopedi
  • Ytelser og tjenester

Mer informasjon og påmelding:  www.frambu.no