26-årsgrensen fjernes!

Regjeringen ved arbeidsminister Anniken Huitfeldt fjerner nå 26-årsgrensen på aktivitetshjelpemidler, slik at også funksjonshemmede over 26 år kan søke om støtte til hjelpemidler for aktivitet. Den nye ordningen skal tre i kraft 1. juli 2014

Fjerning av 26-årsgrensen på aktivitetshjelpemidler til funksjonshemmede har i lang tid vært en prioritert sak for Norges idrettsforbund og flere interesseorganisasjoner for funksjonshemmede.

Regjeringen med arbeidsminister Anniken Huitfeldt i spissen har i dag satt av 55 millioner kroner til aktivitetshjelpemidler, og fjerner aldersgrensen slik at de over 26 år også kan søke støtte.

– Å fjerne denne aldersgrensen var et viktig mål da jeg ble arbeidsminister. Idretten er god på å integrere funksjonshemmede og da skal ikke en aldersgrense på aktivitetshjelpemidler hindre de som vil være aktiv i å få være en del av idretten, sier Huitfeldt.

– Dette er en gledens dag for norsk idrett! Saken har vært viktig for idretten i lang tid fordi dette handler om at alle som vil være aktive, skal få være det. Vi er glade for at Anniken Huitfeldt da hun gikk fra kulturministerposten til å bli arbeidsminister, satte som et klart mål at 26-årsgrensen skulle fjernes så raskt som mulig. Norges idrettsforbund har sammen med flere interesseorganisasjoner for funksjonshemmede hatt løpende kontakt med Helsedepartementet, Arbeidsdepartementet og Kulturdepartementet vedrørende saken og er glade for en rask løsning, sier Idrettspresident Børre Rognlien.

 – Dette har vi ventet lenge på. Flere får nå en mulighet til å være fysisk aktive etter fylte 26 år. Dette handler om likeverd og at alle som vil skal kunne ha et aktivt liv, sier styreleder i Unge funksjonshemmede Birgit Skarstein.

Det er ennå ikke avgjort hvordan utformingen av ordningen skal bli, men Arbeidsdepartementet vil samarbeide med Norges idrettsforbund og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner i dette arbeidet. Den nye ordningen skal tre i kraft 1. juli 2014.

Kilde: Norges Idrettsforbund