Nå er utprøving av kjernejournal i gang

Innbyggerne i Trondheimsområdet er de første i Norge som nå får prøve ut kjernejournal. Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger i en kilde.

«Tilgang på viktige helseopplysninger i en og samme kilde, gjør helsepersonell i stand til å gi pasienten tryggere helsehjelp. Trenger en pasient rask behandling, vil helsepersonell ofte ikke ha tilgang til oppdaterte helseopplysninger om pasienten», sier Anne-Lise Härter, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og ansvarlig for kjernejournal.

Om utprøvingen
I første omgang har innbyggere i pilotkommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Klæbu fått sin egen kjernejournal. I november vil helsepersonell i pilotområdet ta kjernejournal i bruk.

«En utprøving gjør det mulig for oss å teste løsningen blant innbyggere og helsepersonell i et begrenset område. Deres tilbakemeldinger bidrar til at eventuelle feil kan avdekkes tidlig og rettes før vi ruller ut til hele landet», sier Härter.

Innbyggerens kjernejournal på helsenorge.no
Innbyggerne har tilgang til sin kjernejournal via Min helse på helsenorge.no, som er innbyggerens inngangsport til helsesektoren på internett.

«Innbygger kan i sin kjernejournal legge inn opplysninger om nærmeste pårørende og særlige kommunikasjonsbehov. Disse opplysningene gjør at helsepersonell vil kunne ivareta pasienten behov bedre», sier Härter.

Kilde:  www.ffo.no