Hva er velferd for deg?

Noen valg betyr mer enn vi tenker over. Bruk stemmeretten din 9 september 2013!

Mange lever med en funksjonshemning eller kronisk sykdom. Det skal likevel ikke frata noen av oss muligheten til å delta på lik linje med andre i samfunnet. Alle burde ha like muligheter. Alles velferd er like viktig. Velferdsvalget er ditt.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har laget 10 korte filmsnutter der unge mennesker forteller om hva velferd betyr for dem. Vi oppfordrer deg til å ta en titt på filmene og hjelpe oss med å spre budskapet.

Klikk her for å se filmene på Facebook 

Klikk her for å se filmene på YouTube