Punktdemonstrasjon på Eidsvolds plass, Oslo (foran Stortinget) Tid: Lørdag 7. september kl. 13.: Ny helsepolitikk!

Helsetjenesteaksjonen arrangerer punktdemonstrasjon foran stortinget, og oppfordrer flere organisasjoner til å delta. Paroler:

Møt opp, og si fra til kollegaer, venner og kjente!

Program

  • Åpning: Musikalsk innslag
  • Appeller fra representanter fra Helsetjenesteaksjonen, helsepersonell og pasienter
  • Svar fra sentrale politikere
  • Avslutning: Musikalsk innslag

Paroler

  • Helse og omsorg er ikke industri! Vi vil ha menneskeligheten tilbake. Industriens driftsmodeller passer ikke for helse, omsorg og pleie.
  • Plass til alle! Vi krever flere behandlingsplasser i sykehus, sykehjem, psykiatrien og rehabiliteringen slik at retten til helsehjelp blir reell.
  • Helse og omsorg er et nasjonalt ansvar! Vi krever at helsemyndighetene tar helhetlig ansvar for helse – og omsorgstjenestene og at Stortinget bevilger tilstrekkelige midler. Slutt å skyve problemene over på kommunene og helseforetakene.
  • La fagfolkene få gjøre jobben sin! Fagfolkene trenger tid med pasientene, og sier nei til dyrt og meningsløst byråkrati.

Helsetjenesteaksjonen er partipolitisk nøytral og uavhengig. Den koordineres av leger, sykepleiere, andre helsearbeidere, pasienter og pårørende.