Valgdebatt om Brukerstyrt Personlig assistanse (BPA) på Litteraturhuset i Oslo, 15. august

FFMs leder Tone I. Torp var til stede og hun er enig med Uloba i at kampen om BPA som et likestillingsverktøy ikke er over. Uloba hadde to hovedspørsmål. Hva slags samfunn vil Norge ha? Hva slags BPA vil Norge ha? 

– Det var inspirerende å være til stede. Samtidig er det frustrerende å oppleve at det er veldig ulik forståelse av hva BPA er, sier  Tone

Hun oppfattet at alle partiene, også Kolberg fra Ap, ønsker å jobbe for forandringer i rettighetsfestingsforslaget.

Kun representanten fra Rødt sa at de ville stemme for Ulobas forslag til rettighetsfesting. 

Kolberg refererte til et brev fra Helseminister Gahr Støre der han skriver at personer med BPA skal kunne reise over kommunegrensene sammen med sin assistent.

– Det skulle bare mangle, sier Tone, og legger til at dette er bra.

 

De fleste partiene vil jobbe for å fjerne øvre aldersgrens på 67 år.

 

Flere av partiene vil fjerne eller redusere innslagspunktet (25-32 timer) for rettigheten til BPA.

 

– Når det gjelder helsetjenester var det vanskeligere å forså hva partiene egentlig ville sier Tone, hun mener helsetjenester skal kunne inkluderes i BPA. Mange partier mener avlastning må kunne bakes inn i BPA.

 

Se hele eller deler av debatten, gjør deg opp en mening og bruk stemmeretten din. Det er oppfordringen fra Tone. Se debatten på Ulobas hjemmeside her.

Alle høringssvarene til rettighetsfestingsforslaget kan leses her: Helse- og omsorgsdepartementet