Skal ditt fylke eller FFMU søke likemannsmidler for 2014?

Søknadsfristen er 1. september. Last ned veilederen « Å skaffe penger» og søknadsskjema:

Å skaffe penger

Søknadsskjema

Søknaden sendes innen 1. september pr post til kontoret: 
Foreningen for muskelsyke
Smedsvingen 4 b
1395 Hvalstad

 

Ta kontakt med likemannsutvalget på mail ved spørsmål:  likemannsutvalget@ffm.no