Søke midler gjennom Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer, og/i Erik Allums legat for Duchenne muskeldystrofi? Frist: 15.september!

Søkere kan være fagpersoner, master- og doktorgradsstudenter eller andre som arbeider med, eller har interesse for foreningens nevromuskulære diagnoser.

Søk midler til tiltak, prosjekt, forskning, master- eller doktorgrad om:

– årsak og arvelighet
– diagnostikk og genetikk
– behandling
– levekår og livskvalitet

Mer informasjon om hvordan søke og hva søknaden/e  skal inneholde finner du på:

Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer

Erik Allums legat