Svar fra partiene på Rehabiliteringsløftets spørsmål om Hva som vil skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 årene

Rehabiliteringsløftet har satt som mål å løfte rehabiliteringsfeltet og samarbeider med bl.a. FFO og andre organisasjoner som har samme mål.

Les mer om Aksjonen Rehabiliteringsløftet

Rehabiliteringsløftet  stilte partiene 4 spørsmål:

Hvilke forslag til tiltak på rehabiliteringsfeltet vil partiet foreslå i neste periode?

I hvilken grad vil partiet foreslå økte bevilgninger på feltet og hva ser partiet ser som realistisk mål for en økning?

Vil partiet foreslå å gjøre bruk av øremerkede midler, både overfor kommunene og helseregionene?

Hvordan vil partiet integrere de private rehabiliteringsinstitusjonene?

Les svarene fra: Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kr. Folkeparti, Venstre, SV og Senterpartiet (pdf)