Rehabiliteringsdebatt på Litteraturhuset (2013)

FFMs representant Andrea Kjustad fremmet spørsmål om rehabilitering i kommunene blir nedprioritert for kronisk syke, til fordel for nyopererte. Og hun påpekte at mange rehabiliteringssteder ikke gir tilbud til muskelsyke med stort assistansebehov.

FFO, Blindeforbundet og Revmatikerne inviterte til en paneldebatt på Litteraturhuset i Oslo 5. august 2013. I panelet satt representanter fra alle de politiske partiene. Debatten var tredelt.

 

Blindeforbundet – fokus på rett til rehabilitering og ansvarsforhold
Først en debatt etter innledning fra Blindeforbundet. De hadde fokus på rett til rehabilitering og ansvarsforhold i plikten til å tilby rehabilitering. En fanesak var også behovet for et synsregister. Det siste var alle partiene for med unntak av Arbeiderpartiets representant.

 

Revmatikerne – fokus på behandlingsreiser
Andre del var det revmatikerne som hadde innledning til. De hadde fokus på behandlingsreiser til utlandet. Det ble av Arbeiderpartiet satt spørsmål om nytteverdien i tilbudet, der det også ble dratt en parallell til BPA-debatten som han også var skeptisk til.

 

FFO – generell debatt om samhandlingsreformen
Tilslutt var det FFO og en mer generell debatt om samhandlingsreformen. Det ble påpekt at hverdagsrehabilitering i kommunene ikke var egnet for de små diagnosegruppene og kronisk syke, men var i stor grad rettet mot eldreomsorgen. Det var enighet i panelet om nødvendigheten av en spesalisert rehabilitering. Fremskrittspartiet og Venstre frontet også den økonomiske lønnsomheten ved effektiv rehabilitering.  

 

Etter de faste punktene var det åpnet for spørsmål fra salen. Det ble stilt spørsmål ved kommunale konsesjoner for fysioterapeuter og effekten av rehabilitering i forhold til arbeidsevne.

 

FFMs representant
Andrea Kjustad fremmet spørsmål om rehabilitering i kommunene blir nedprioritert for kronisk syke i forhold til nyopererte, og ga eksempler på dette. Videre spurte hun om hvilke muligheter muskelsyke med stort assistansebehov har til rehabilitering, og påpekte at mange rehabiliteringssteder ikke gir tilbud til muskelsyke med stort assistansebehov. Dette ble avvist av statssektretær Øye, selv om det ble gitt konkrete eksempler.

 

Det betyr at FFM jobber videre for å bedre rehabiliteringstilbudene for muskelsyke i Norge og i utlandet.

 

06. august 2013

Andrea Kjustad

Les også FFOs artikkel: Rehabilitering – hva vil ditt parti gjøre?