Kan du tenke deg å bidra med å selge lodd for FFM til inntekt for Aktiv uke 2014?

Vi har i år en del ekstra lodd som vi håper dere kan hjelpe oss med å selge.
FFMs populære sommersamling ”Aktiv uke” finansieres gjennom lotteriet. 

AKTIV UKE arrangeres for familier og ungdommer annethvert år med lotterimidler. Gjennom FFMs landslotteri gir du et verdifullt bidrag til økt livsglede og opplevelse av mestring for muskelsyke barn og unge.
Tusen takk til alle som hjelper oss med årets loddsalg!

Les mer om aktiv uke her: https://ffm.no/NYHETER/Sagt-etter-AKTIV-UKE

Ta kontakt med PP partner v/Ivar Houeland for å få tilsendt lodd og faktura:
epost: ppartner@online.no