Ledig stilling som daglig leder i 20% stilling ved FFMs kontor på Hvalstad i Asker.

Daglig leder vil være ansatt i Foreningen for Muskelsyke (FFM) og ha ansvar for driften av våre to stiftelser: Forskningsfondet for  nevromuskulære sykdommer og Erik Allums Legat for Duchenne muskeldystrofi

Daglig leder vil være ansatt i Foreningen for Muskelsyke (FFM) og ha ansvar for driften av våre to stiftelser.

  1. Forskningsfondet for  nevromuskulære sykdommer

Fondets formål er å styrke kunnskapen om muskelsykdommer og aktivt bidra til å bedre muskelsykes livssituasjon, ved å tildele økonomisk støtte til forskningsprosjekter.

 

  1. Erik Allums Legat for Duchenne muskeldystrofi

Legatets formål er å yte økonomisk bistand til støtte for spesielle tiltak, utvikling av ny viten om Duchenne, og utvikling av hjelpemidler som får  direkte effekt på hverdagssituasjon og livskvalitet til personer med Duchenne muskeldystrofi og deres familier.

Arbeidet består i å:

  • ivareta daglig drift
  • innkalle til og delta på styremøter, skrive protokoll og utføre styrevedtak
  • oppdatere internettsider og informere om stiftelsene
  • føre regnskap, inkludert årsavslutninger

 

Daglig leder deltar på FFMs årlige landsmøte og aktuelle seminar/konferanser.

Søknadsfrist 10. august 2013.

 

Søknaden sendes  på epost til fondet@ffm.no

For mer informasjon ta kontakt med styreleder Tone I. Torp, epost: fondet@ffm.no, tlf: 951 64 848.

Last ned stillingsannonse