Laila Moholt fra FFM deltok på Frivillighet Norges arrangement “Spør partiene” 17.juni – les svarene

Laila hadde håpet på svar på flere av FFMs spørsmål, men er likevel fornøyd. Det var FFM som hadde de mest utfordrende spørsmålene, mener hun. Hun synes SV var klar og tydelig på ting som bør forbedres og var fornøyd med at Lysbakken besvarte spørsmålene med mere en ja/nei

Det var 40 frivillige lag og organisasjoner som var representert. Alle politikerne var veldig interessert i å fortelle hvor viktig frivillighetsarbeid er. 80% av alle partiers svar gikk i den rettningen. Det hadde kommet inn 137 spørsmål og FFM hadde 7 av dem.

 

Laila hadde håpet på svar på flere av FFMs spørsmål, men er likevel fornøyd. Det var FFM som hadde de mest utfordrende spørsmålene, mener hun. Hun syns SV var klar og tydelig på at ting som bør forbedres og var fornøyd med at Lysbakken besvarte spørsmålene med mere en ja/nei. SPs Navarsete imponerte stort med de svarene hun ga på strak arm. I tillegg var hun klar og tydelig. Så de to partiene ble Lailas vinnere. 

 

FFMs 7 spørsmål til partiene:

1. BPA rettighetsfesting. Støtter dere noen begrensninger foreslått i høringen?

2. Var det å fjerne særfradrag for store dokumenterte sykdomsutgifter riktig?

3. Hva er viktig for dere når det gjelder pårørendeomsorg?

4. Pårørende som pleier syke barn har lav inntektsgrense. Vil dere øke den?

5. Hva gjøres for at sjeldne diagnoser skal få gode rehabiliteringstilbud?

6. Hva gjøres for å få flere diagnoser med i Behandlingsreiser til utlandet?

7. Hva gjøres for å fjerne 26års regelen på fritidshjelpemidler for funksjonshemmede?

 

Her kommer svarene fra partiene:

Her kommer svarene fra partiene:

 

SP:     Navarsete var den eneste som ikke hadde valgt ut sine spørsmål i forkant og svarte på spørsmålene som hun leste rundt  om i salen. Vi satt med plakater der spørsmålene var skrevet. Hun tittet på meg flere ganger men lot seg ikke lokke til å svare på spørsmålene. 

 

H:       Besvarte flest spørsmål. 1 mer en AP og svarte på 4 av våre 7 spm.

          – På BPA spørsmålet var svaret NEI, uten noen videre utdypning.

          – De vil ikke gjenninføre særfradragsordning for dokumenterte sykdomsutgifter.

          – De ønsker fritt behandlingsvalg.

          – Pårørendeomsorg ser de på som viktig, og vil styrke den ved bruk av frivillig arbeid.

 

V:       Ønsker å fjerne aldersgrensen på 26 år for fritidshjelpemiddler

 

KRF:   Ønsker å fjerne aldersgrensen på 26 år for fritidshjelpemiddler

 

FRP:   Ønsker å fjerne aldersgrensen på 26 år for fritidshjelpemiddler

 

SV:     Ønsker å fjerne aldersgrensen på 26 år for fritidshjelpemiddler

          – Ønsker å utvide behandlingsreisetilbudet, spesielt for muskelsyke. Da det er dokumentert at det er flere en de  pasientgruppene som får det tilbudet i dag som har dokumentert god og positiv effekt av det. SV har programfestet dette.

         – Viktig å gi omsorg på heltid sier SV, og de vil jobbe for at det skal være en valgfrihet. De ønsker at pårørende skal få velge selv, og det skal videre legges til rette for de som vil delta i arbeidslivet. De ønsker en valgfrihet, med gode støtteordninger.

 

AP:     Var det partiet som svarte på nest flest spørsmål, men besvarte ingen av våre.