Rett til stønad til seksualtekniske hjelpemidler fra NAV

Personer med nedsatt seksuell funksjonsevne kan ha rett til stønad til seksualtekniske hjelpemidler fra NAV.

Nye rammeavtaler fra mellom NAV og leverandører av seksualtekniske hjelpemidler gir bedre produktutvalg. Endret bestillingsskjema gjør det enklere å bestille, informerer NAV.

Bestillingsprosessen

NAV gir stønad til seksualtekniske hjelpemidler til personer med varig nedsatt seksuell funksjonsevne.

Alle leger med norsk autorisasjon kan bestille seksualtekniske hjelpemidler når legen vurderer at pasienten oppfyller vilkårene for stønad. NAV betaler hjelpemidlet i sin helhet. NAV dekker ikke behandlingshjelpemidler.

 

Det er ikke nødvendig å sende søknad til NAV dersom hjelpemidlet er på rammeavtale. Legen bestiller hjelpemidlet direkte fra leverandør. Leverandør sender hjelpemidlet til personen som skal bruke hjelpemidlet og faktura til et oppgjørskontor i NAV.

Nye produktavtaler

Nye avtaler mellom NAV og leverandørene Alere AS (tidligere Medinor AS) og Quintet AS trådte i kraft 1. mars 2013.

NAV fikk bistand fra 4 sykepleiere/sexologer med lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten i anskaffelsesprosessen.

Med de nye rammeavtalene økte produktutvalget fra 3 til 7 produkter. De nye produkttypene omfatter blant annet dilatorsett i mykt materiale for kvinner og batteridrevet vakuumpumpe for menn.

Endret bestillingsskjema

I mars 2013 ble bestillingsskjemaet endret (skjema 10-06.06).Nå er hjelpemidlene som er på rammeavtale listet opp på bestillingsskjemaet, og postadresse til leverandørene fremgår av orienteringsteksten.I tillegg er rutinen ved bestilling av hjelpemidler som ikke er på rammeavtale forenklet.

 

NAV ber om at alle som bestiller seksualtekniske hjelpemidler bruker  oppdatert bestillingsskjema

som er tilgjengelig på nav.no.

 

Mer informasjon

nav.no finner du mer informasjon om seksualtekniske hjelpemidler.