Å leve med dystrofia myotonika

Fra 30. september til 4. oktober arrangerer Frambu kurs for voksne over 18 år med dystrofia myotonika type 1 eller type 2, som ikke har deltatt på kurs på Frambu tidligere. Andre familiemedlemmer kan også delta. Søknadsfrist er 8. august 2013.

På kurset fokuserer vi på gode løsninger i hverdagslivet og vi går inn på blant annet følgende temaer:

  • Medisinsk informasjon
  • Fysioterapi, trening og fysisk aktivitet
  • Ergoterapi, hjelpemidler og tilrettelegging
  • Ernæring
  • Psykologiske aspekter
  • Tjenester og ytelser
  • tannhelse

Du kan lese mer om kurset og søke på Frambu.no

Har du spørsmål?
Praktiske spørsmål rettes til Wenche Åstrøm på telefon 64 85 60 26 eller e-post waa@frambu.no.
Praktiske spørsmål rettes til Sissel Widerøe Bredesen på telefon 64 85 60 00 eller e-post swi@frambu.no.