– Tilretteleggingsgarantien kan hjelpe flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet

Flere kunne deltatt i arbeidslivet om tilretteleggingsgarantien for å få flere funksjonshemmede i arbeid ble brukt i større grad og var mer kjent internt i NAV.

Tilretteleggingsgarantien er en ordning som skal sikre arbeidstaker og arbeidsgiver trygghet for at personer med redusert funksjonsevne får nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging. I en rapport fra Riksrevisjonen konkluderer riksrevisor Jørgen Kosmo med at det kan tyde på at innholdet i ordningen ikke er blitt klarlagt og formidlet godt nok internt i etaten.
– I en tid der over 80 000 funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet og ønsker seg inn er det nedslående at tilgjengelige og effektive virkemidler ikke er kjent internt i NAV, til tross for regjeringens jobbstrategi for å få flere funksjonshemmede ut i arbeidslivet, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum på ffo.no.  Les hele artikkelen

Hva er tilretteleggingsgaranti?

Tilretteleggingsgaranti er en ordning som skal sikre arbeidstaker og arbeidsgiver trygghet for at personer med redusert funksjonsevne får nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging.

Både enkeltpersoner og bedrifter kan benytte ordningen, som består av en forhåndsgaranti for tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplass.

Garantien kan gis i forhold til alle NAV sine støtteordninger, og gir klare tidsfrister for NAVs saksbehandling.

Garantien kan gis til virksomheter, arbeidssøkere og personer som i dag er i jobb.

Les mer om tilretteleggingsgaranti