Funksjonshemmedes rettigheter blir ikke innfridd

Rettigheter var tema på et frokostseminar i FFO tirsdag 11. juni. Der var det bred enighet om at noe må gjøres med rettssituasjonen til funksjonshemmede.

– På dette området er det et stort behov for rettshjelpsordninger, sa Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.
Utgangspunktet for seminaret var en fersk gjennomgang av funksjonshemmedes rettigheter de siste ti årene. Advokat Else Leona McClimans har gjennomført denne på oppdrag for FFO. Hun har blant annet sett på rettighetene i opplæringsloven, trygdesaker og helse- og omsorgstjenesten.
Konklusjonen er at det ikke er lovfestingen i seg selv som er problemet. Det er mange bra rettigheter i Norge, men problemet er gjennomføringen av dem.
– Utfordringen er ikke å ha rett, men å få rett, påpekte McClimans da hun presenterte sine funn.

Rapporten til McClimans kan lastes ned på ffo.no