FFM deltar på ”SPØR PARTIENE” – et arrangement som Frivilllighet Norge arrangerer 17.juni på Håndverkeren i Oslo

Laila Moholt deltar som FFMs representant og stiller med følgende syv spørsmål til partiene:

1. BPA rettighetsfesting. Støtter dere noen begrensninger foreslått i høringen?

 

2. Var det å fjerne særfradrag for store dokumenterte sykdomsutgifter riktig?

 

3. Hva er viktig for dere når det gjelder pårørendeomsorg?

 

4. Pårørende som pleier syke barn har lav inntektsgrense. Vil dere øke den?

 

5. Hva gjøres for at sjeldne diagnoser skal få gode rehabiliteringstilbud?

 

6. Hva gjøres for å få flere diagnoser med i Behandlingsreiser til utlandet?

 

7. Hva gjøres for å fjerne 26års regelen på fritidshjelpemidler for funksjonshemmede?

 

 

På Håndverkeren møter politikere:

Knut Arild Hareide (KrF), Audun Lysbakken (SV), Arne Stokkan Grande (AP), Jan Tore Sanner (H) og Daniel Rugaas (V). Representanter fra SP og FrP vil også delta. 

Politikerne møter forsamlingen en og en i 15 minutter, for så å bli avløst av neste.

Organisasjonene kan stille maks 7 spørsmål hver.