SINTEF: IA-avtalen virker ikke etter hensikten

Avtalen om inkluderende arbeidsliv har ført til et stort unødvendig sykefravær, mener SINTEF-forskere. FFO kommenterte denne saken i Aktuelt på NRK 2 i går kveld.

Avtalen om inkluderende arbeidsliv har ført til et stort unødvendig sykefravær, mener SINTEF-forskere. FFO kommenterte denne saken i Aktuelt på NRK 2 i går kveld. I to år har Skandinavias største uavhengige forskningskonsern, SINTEF, evaluert avtalen om inkluderende arbeidsliv. Mandag 3. juni ble rapporten deres overlevert arbeidsministeren. Denne viser blant at mange går sykmeldt til tross for at de egentlig har helse til å jobbe.
Seniorforsker ved SINTEF, Solveig Osborg Ose, sier til NRK at avtalen om inkluderende arbeidsliv, den såkalte IA-avtalen, ikke virker etter hensikten.

– Vi mener at tiltakene må rettes inn mot behovene til de som er sykmeldt selv om de egentlig er friske nok til å jobbe, sier Ose. Hun sier oppfølgingen som finnes i dag i liten grad er tilpasset, slik at løsningen blir at de går sykmeldt.
Forskergruppen bak rapporten mener de som er arbeidsføre, men som går sykmeldte, heller bør hjelpes til å få ny jobb eller utdanning.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) innrømmer overfor NRK at avtalen ikke har fått flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet. Huitfeldt er fornøyd med at sykefraværet har gått ned, og at det er bedre oppfølging, men innrømmer at avtalen ikke har fått flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet.
– Når vi skal forhandle fram en ny avtale mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, vil det være en av de tingene vi skal forhandle om, sier Huitfeldt.

Arbeidsgivere mangler kunnskap
Rapporten var tema i debattprogrammet Aktuelt på NRK 2. Der deltok FFOs leder Knut Magne Ellingsen, sammen med representanter fra LO og Virke og legestanden. Ellingsen pekte på at holdninger og mangelen på kunnskap hos arbeidsgivere og ansatte i NAV er en av de viktigste årsakene til at mange funksjonshemmede ikke lykkes med å komme i jobb.
Her kan du se hele NRK-programmet.

Kilde:  ffo.no

Les også: 

Presset for hundreprosentstillinger er et angrep på den sosialdemokratiske modellen. (dagbladet)