Nå kan du søke kommunen om penger til tilpasning

Over hele landet får kommunene i disse dager beskjed fra Husbanken om at de har fått tildelt penger som kan søkes av personer som har behov for å bygge om boligen for å bli boende hjemme lenger.

I alt 172,5 millioner kroner er til fordeling blant kommuner med innbyggere som trenger å bygge om boligen for å bli boende hjemme lenger.

– Jeg forventer at kommunene utøver et romslig skjønn nå når ordningen er styrket såpass mye, sier Bård Øistensen administrerende direktør i Husbanken. Han understreker at det også er forutsatt at kommunene faktisk bruker de tildelte midlene i løpet av året.

Tilskuddet skal brukes til ulike formål og den enkeltes behov må vurderes individuelt. Det kan søkes om støtte til enkle tiltak som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til søkersfunksjonsnedsettelse. Familier med funksjonshemmede barn skal være høyt prioritert ved tildeling av tilskudd.

– Kommunene bør ikke benytte absolutte inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske behovsprøvingen skal gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon på sikt etter at tilpasningstiltaket er gjennomført, understreker husbankdirektøren.

Bo hjemme lenger
 ønsker i dag å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Det er god samfunnsøkonomi å tilrettelegge boliger. Tilskudd til tilpasning kan i mange tilfeller være et viktig virkemiddel for å få til dette», heter det i følgebrevet til kommunene.

Husbanken utarbeider i disse dager en veileder som skal hjelpe kommunene i vurderingene av hvor mye og til hva den som søker kan få i tilpasningstilskudd.

 
For å sikre at det skal være nok penger hvis et behov plutselig oppstår i en kommune som har brukt opp eller ikke har søkt om tilpasningstilskudd, beholder Husbanken en andel av de 172 millionene.

– Både kommunene og den enkelte skal ha sikkerhet om at det er bistand å få, kommunene trenger ikke å spare eller være strenge i utmålingen i frykt for at det kan bli tomt for penger, sier Bård Øistensen.

Fjernet skattefradrag – økt satsing på tilskudd til tilpasning
I forbindelse med at skattefradragene for store sykdomsutgifter fases ut, har Regjeringen blant annet styrket tilskudd til tilpasning for å kompensere for deler av  fjerningen av skattefradraget. Det forutsettes at kommunene bruker tilskuddet mer aktivt for å bistå personer medfunksjonsnedsettelse og behov for tilpasning av boligen. Kommunene bør også se tilskudd til tilpasning i sammenheng med Husbankens andre økonomiske virkemidler.

Hele artikkelen og mere informasjon på husbanken.no

Ny veileder for tilskudd til tilpasning – for saksbehandlere i kommunen