10 råd til deg som pasient

Nasjonal enhet for pasientsikkerhet har laget en brosjyre med enkle råd om hva pasienter selv kan bidra med i møte med helsetjenesten.

Den norske helsetjenesten er blant de beste i verden. Likevel skjer det feil. Pasientsikkerhet handler om at pasienter ikke skal utsettes for skade når de er i kontakt med helsevesenet. Dette er helsevesenets ansvar. Men pasienter kan også selv bidra til egen sikkerhet. Ved å være en aktiv pasient kan du i samarbeid med pårørende og helsepersonell bidra til å forhindre uønskede hendelser. Her presenteres ti initiativer som pasientene selv kan ta i møte med helsetjenesten:

1. Informer om deg selv!
• Om medisiner du tar
• Om alternativ behandling
• Om annet du gjør for å bedre din egen helse

2. Spør til du forstår!
• Når du er bekymret eller lurer på noe
• Hvis du er usikker på om du har forstått helsepersonellet
• Noter informasjon du får og spørsmål du vil stille

3. Sjekk at du er deg!
• Vær sikker på at behandlingen er tiltenkt deg
• Pass på at identiteten din blir sjekket ved prøver og undersøkelser

4. Sjekk medisinen!
• Er den din?
• Hvorfor skal du ta den?
• Hvordan virker den?
• Er det rett dose?

5. Pårørende kan hjelpe deg!
• Med å huske detaljer
• Med å tale din sak når du selv ikke har krefter

6. Få kunnskap om hva som feiler deg!
• Lær om diagnosen
• Spør om undersøkelser og behandlinger
• Be legen tegne med spritpenn på deg hvis du skal opereres

7. Si fra om smerter eller plager!
• Gjenta det om nødvendig
• Be eventuelt om å få det nedtegnet i rapport/journal

8. Hva skjer etter sykehusoppholdet?
• Hvilke smerter og plager kan oppstå?
• Skal du gjøre noe med kostholdet?
• Hvor aktiv kan du være?

9. Ved akutt behov for helsehjelp:
• Hvem skal du kontakte?
• Hva vil de trenge av informasjon?

10. Still spørsmål om kvalitet!
• Hvem er ansvarlig for deg?
• Hvilken erfaring har de med din sykdom?
• Spør hvem som skal operere deg og skriv det ned 

Brosyren kan lastes ned i pdf på:  pasientsikkerhetskampanjen.no