Retningslinjer for bruk av sosiale medier

FFM har nå egne retningslinjer for bruk av sosiale medier, disse ble vedtatt på Landsmøte i helgen

FFM I SOSIALE MEDIER

FFM ser på sosiale medier som en mulighet til å synligjøre foreningen og informere om aktiviteter og tilbud. Vi ønsker å bruke de sosiale mediekanalene til å bygge relasjoner, nå nye medlemmer, styrke vår organisasjon og opprettholde og overføre kvalitetssikret kompetanse.

Deltagelsen er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel og supplement. Informasjon som spres via sosiale medier bør gjenspeile innholdet på FFMs egne nettsider. Vi må være spesielt bevisst på at informasjon ikke gis eksklusivt i sosiale medier som krever at folk er registrerte brukere (f.eks. Facebook, Twitter).

Last ned retningslinjene i pdf