Nytt styre i FFM

Nytt sentralstyre i FFM ble valgt på Landsmøte i helgen

Landsmøte ble avhold på Gardermoen i helgen, og det nye sentralstyret ser slik ut:
Leder                                   Tone I. Torp
Nestleder                              Karl Henriksen
Økonomiansvarlig                    Lise Connelly
Studieleder                           Johnny G. Johansen
Interessepolitisk talsperson      Laila Bakke
Styremedlem                         Odd Kjetil Talsethagen
Likemannskoordinator              Guro Skjetne
FFMU                                   Lin Christine Solberg
1. varamedlem                       Annie Aune
2. varamedlem                       Andrea Kjustad
3. varamedlem                       Laila Moholt

FFM takker avgåtte styreleder Arne F. Vogt for innsatsen.

Gratulerer så mye til våre to nye æresmedlemmer:  Tonny og Tore Kjell Fløystad.

Mer informasjon om Landsmøte kommer i Muskelnytt.