NTP 2014-2023: FFO ba om konkrete satsninger på universell utforming

www.ffo.no: Arbeidet med å gjøre tog, busser, trikker, terminaler, stasjoner og holdeplasser universelt utformet går for sakte. Dersom regjeringen skal nå målet om et universelt utformet Norge innen 2025 må tempoet økes betraktelig, og det må settes av mer penger.

Det sa FFO på høring i Stortinget 6.mai om Nasjonal transportplan 2014-2023.

Les hele artikkelen her