Erfaringskonferanse om ungdomshelse 21.mai 2013 i Oslo Spektrum. Meld deg på nå!

http://www.ungefunksjonshemmede.no: Mange unge i dag opplever at deres behov ikke blir lagt vekt på i helsevesenet. Heldigvis finnes det gode eksempler på helsetilbud tilpasset ungdoms behov, noe vi får høre mer om på konferansen. Det blir også diskusjoner om hvordan gode tilbud for ungdom skal bli regelen heller enn unntaket i helse-Norge.

Program for Ungdomshelsekonferansen 2013

09:30: Åpning av konferansen

Nestleder i Unge funksjonshemmede Simen Brændhaugen om Unge
funksjonshemmedes visjon for et ungdomsvennlig helsevesen

Stortingsrepresentant Bent Høie fra Høyre om hvorfor ungdomshelse er viktig

Barnelege Kristina Berg Kelly om hvordan ungdomsmedisin har blitt etablert
som eget fagfelt i Sverige

Leder for klinisk virksomhet ved Beitostølen helsesportssenter Martin Sæbu
om rehabiliteringstilbud for ungdom

1200: Lunsj

Prosjektleder og avdelingssjef ved Ahus Kjersti Wilhelmsen og Betty van Roy
om hvordan man kan skape et sykehus med plass til ungdom

Ungdomsrådet ved Ahus om hvordan brukermedvirkning for ungdom fungerer i
praksis

Prosjektleder Kristin Olaisen om lavterskeltilbud for ungdom på videregående
skoler i Oslo

Sted: Oslo sentrum
Tidspunkt: 21. Mai 2013
Påmelding og program

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for 32 ulike
diagnoseorganisasjoner for ungdom, som til sammen representer rundt 25 000
medlemmer. Vi jobber for å sikre deltagelse og samfunnsmessig likestilling
for ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom.