Nordisk konferanse om ALS i Danmark 23.-25.august

Konferansen er beregnet på ALS-pasienter og deres familier, helsepersonell og ansatte i helseorganisasjoner, og vil foregå på engelsk.

Ny kunnskap og nettverksbygging

Muskelsvindfonden, som er FFM’s søsterorganisasjon i Danmark,  inviterer til Nordisk ALS-konferanse fredag 23. – søndag 25. august 2013.
 Arrangementet er lagt til Musholm Bugt Feriecenter i Korsør i Danmark.

Fokus for konferansen vil være å spre ny kunnskap og innsikt, skape nye vennskap og nettverksbygging. Ønsket er å bidra til god dialog og konstruktiv debatt.

Ønsker bidrag til debatt

Fredag ettermiddag er det satt av tid til innlegg fra deltakere som har viktige bidrag å komme med. Det oppfordres derfor til å tenke igjennom tema man ønsker å diskutere.

I tillegg er det ønskelig at delegater fra hvert land forbereder et bidrag til underholdningen fredag kveld, det være seg en liten sketsj, en sang eller annet.

Les invitasjon og program for konferansen

Du kan melde deg på konferansen her. Sendes til Jens Dalsgaard-Jensen, email: jdjals@fiberpost.dk

Påmeldingsfrist er 1.juni med betalingsfrist 15.juni.
Deltakeravgiften er på 250 Euro, og dekker kost og losji fra lunsj fredag til lunsj søndag.

Facebook
Twitter
LinkedIn