Livet som ung ufør

Vil du være med å belyse hvordan livet som ung og ufør egentlig er? Vær med og svar på spørreundersøkelse fra Unge funksjonshemmede!
www.ungefunksjonshemmede.no

Unge funksjonshemmede for samfunnsmessig likestilling

Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge, og kjemper for samfunnsmessig likestilling for ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom.

Ungdom som er uføretrygdet har fått mye oppmerksomhet i media. Det blir sagt at det er «fett» å leve på uføretrygd, og at det er noe ungdom velger fordi det lønner seg.  «Å nave» var det nye trendbegrepet i 2012. Samtidig er det flere som hevder at uføretrygden er for lav, og at levekårene for funksjonshemmede er for dårlige.

Vil kartlegge livet og påvirke politikken

Unge funksjonshemmede ønsker å finne ut hvordan det egentlig er å være ung ufør.  Derfor er det utarbeidet en spørreundersøkelse for å kartlegge livet som ung ufør. Resultatene fra denne vil bli presentert i en rapport som legges fram på et seminar i oktober. Målet med seminaret og rapporten er å påvirke politikken knyttet til uføre.

Har du erfaring som ung ufør?

Du kan være med å si din mening om hva det vil si å leve på uføretrygd.  Trykk her så kommer du til spørreskjemaet. Du vil være helt anonym. Spre gjerne info om undersøkelsen til andre. Jo flere svar, desto større påvirkningskraft har vi i Unge Funksjonshemmede.

Undersøkelsen vil ta om lag 15 – 30 minutter.

Svarfrist 3. juni