FFOs Velferdsplattform presentert

www.ffo.no: Stortingsvalget 2013 blir et velferdsvalg. Derfor presenterte FFOs kommunikasjonsansvarlig Ove Helset FFOs Velferdsplattform på Ledermøte 11. april.

– Med felles budskap når vi lettere fram med våre saker, var hans appell til ledere og generalsekretærer i medlemsorganisasjonene til FFO. 

Arbeid – liv – helse

FFOs valgkampsatsning tar utgangspunkt i tre områder – arbeid – liv og helse. Hensikten med Velferdsplattformen er at denne skal kunne tas i bruk av FFOs medlemsorganisasjoner og fylkes-FFO. Her kan man finne det budskapet som passer best til sin organisasjon, og gjøre det til sitt eget.

En annen appell fra Ove Helset var at deltakerne på ledermøte måtte sørge for at sine organisasjoner og lokallag støtter opp under ulike FFO-arrangement i forbindelse med valgkampen.

Hva skjer i organisasjonene?

Sverre Fuglerud fra Blindeforbundet og Ragnhild Jacobsen fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke fortalte om sine konkrete planer for Stortingsvalget 2013. Rehabilitering er et område begge organisasjonene vil sette fokus på, og de oppfordret flere til å gjøre det samme.

Her kan du laste ned presentasjonen om FFOs Velferdsplattform (pdf).

Kilde: ffo.no Les artikkelen her