Er et universelt utformet Norge i 2025 en utopi?

-Utrolig lite konkret, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum på ff.no, om Nasjonal transportplan 2014-2023 lagt frem 12.04.13.

Økonomisk satsing på stedet hvil

Regjeringen har en visjon om et universelt utformet Norge i 2025. FFO opplever imidlertid at satsingen på universell utforming er blek i forhold til den betydelige økningen i innsats på utbygging av vei og jernbane i nasjonal transportplan, som ble lagt frem 12.04.13.

Dette kan illustreres ved at målet i planperioden er «å bidra til at reisekjeder skal bli universelt utformet».

Det oppleves som utrolig lite konkret og uforpliktende. Den økonomiske satsingen står på stedet hvil og på tiltakssiden er ambisjonene heller ikke store. Dette er utrolig skuffende sier generalsekretær i FFO, Liv Arum.

Svak satsing på holdeplasser og jernbanestasjoner

På riksvegnettet har man en ambisjon om at 900 holdeplasser skal oppgraderes til universell utforming. Det betyr at ca. 15 prosent av holdeplassene vil være universelt utformet innen 2023. Det er langt fra målet om 100 prosent innen 2025.

Av totalt 340 jernbanestasjoner i Norge er 100 regnet som tilgjengelige per dags dato. Regjeringens ambisjon er oppgradering av 40-80 stasjoner.

– Denne satsingen blir derfor også alt for svak, sier Liv Arum avslutningsvis.

Her kan du lese Nasjonal transportplan 2014-2023

Kilde: FFM.no
Les artikkelen her

 

FFO ønsker innspill

Det skal avholdes høring om Nasjonal transportplan 2014-2023 på Stortinget. FFO ønsker innspill fra medlemsorganisasjonene til sin merknad. Innspill kan sendes til Cato Lie på e-post cato.lie(alfakrøll)ffo.no innen 19. april.