Regjeringen vil ratifisere FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne

– Norge er nå ett skritt nærmere å følge internasjonale forpliktelser, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum.

Kilde: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Les hele artikkelen her

Les forslag til stortingsvedtak

Skal sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre får tilgang til samfunnets tilbud

Les mer om konvensjonen her

Kilde: Standard Norge

Facebook
Twitter
LinkedIn