Innen 10 år kan genetiske forandringer kartlegges helt for mer effektiv behandling.

– Gendiagnostisk står forskningsfronten overfor en skillelinje, sier nevrolog Thomas Sejersen ved Karolinska institutt i Stockholm.

Foreleste på Nordisk muskelkonferanse i Stockholm

-I løpet av ti år vil vi trolig kunne dokumentere alle genetiske forandringer som forårsaker en sykdom og som skyldes en forandring i arvestoffet. Og med den kunnskapen kan behandling av nevromuskulære sykdommer bli mer effektivt.

Nevrolog Thomas Sejersen foreleste om genterapi på den Nordiske muskelkonferansen i Stockholm i mars 2013.

-Spennende ting skjer innen forskningen, som leder til helt nye typer medisiner. Lengst har man kommet i forskningen omkring Duchennes muskeldystrofi (DMD).

Kilde: Neurologiskt Handikappades Riksförbund

Les hele artikkel og se webintervju med Thomas Sejersen her

Trening, kost og forskning sentralt på Nordisk muskelkonferanse 2013

Les artikkelen her