Regjeringen vil rettighetsfeste BPA

Fredag 22. mars la Helsedepartementet fram et høringsnotat hvor de går inn for å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

– Dette er en merkedag og en milepæl for funksjonshemmede. Dette har funksjonshemmedes organisasjoner jobbet for lenge og vi er svært glad for at regjeringen endelig rettighetsfester brukerstyrt personlig assistanse, sier kommunikasjonsansvarlig i FFO, Ove Helset på ffo.no.

Nå forventer FFO tett oppfølging av kommunene fra regjeringens side.

– Nå vil funksjonshemmede få en klar rett til brukerstyrt assistanse. Dette forplikter kommunene, og dette må ikke bli en rett som ikke følges opp av kommunen i praksis. Nå starter også arbeidet med å videreutvikle ordningen. Rettighetsfestingen som foreslås i dag er viktig steg på veien for økt selvstendighet og velferd for funksjonshemmede, sier Helset.

FFO er skeptiske til enkelte av restriksjonene som følger lovforslaget, blant annet at det er satt et innslagspunkt på 25 timer som avgjørende for behovet for assistanse organisert som BPA.

– Funksjonshemmede har ulike behov, og vi mener at det ikke er mengden timer bistand som skal være avgjørende. Det må være behovet for å få tjenesten organisert som BPA som må bør telle – uavhengig av om timeantallet er stort eller lite. For oss er det det individuelle behovet som er viktig, og som bør være førende. Vi er også naturligvis redde for at kommunene for eksempel vil spekulere i å vurdere bistandsbehovet til å være under 25 timer, sier Helset.

– Nå skal vi gå grundig gjennom lovforslaget og se nøye på de konsekvensene som vil følge av restriksjonene som er lagt til grunn for lovforslaget. Dette vil vi synliggjøre i vår høringsuttalelse, sier Ove Helset.

kilde:  ffo.no

Les høringsnotatet

Les også: Det handler om likestilling, ikke helse