Lanserte plattform for habilitering og rehabilitering

13.mars  la FFO fram sin plattform for habilitering og rehabilitering på et frokostseminar. FFOs leder Knut Magne Ellingsen, som har ledet arbeidsgruppen bak plattformen, presenterte innholdet.

Fire stortingspolitikere fikk deretter mulighet til å kommentere de løsningene som foreslås i plattformen.
I plattformen tar FFO utgangspunkt i dagens utfordringer på området habilitering og rehabiliteirng og skisserer sine løsninger og anbefalinger. Målet er at alle som trenger habilitering og rehabilitering skal få dette.
Plattformen tar for seg seks utfordringsområder:
1. Tilbud til alle som trenger det.
2. Innfør fritt rehabiliteringsvalg.
3. Kommunene svikter.
4. Rehabilitering og arbeidsliv.
5. Styrk habiliteringstilbudet til barn.
6. Bedre ungdomshelse sikrer fremtiden.

De fire politikerne som deltok på seminaret var Karin Andresen (Sosialistisk Venstreparti), Sonja Iren Sjøli (Høyre), Line Henriette Hjemdal (Kristelig Folkeparti) og Morgen Storhagen (Fremskrittspartiet). De var alle enig i at det må satses mer på habilitering og rehabilitering, og at FFO skisserer opp flere gode løsninger i plattformen.
Hva disse løsningene handler om får du svar på ved å lese FFOs plattform for habilitering og rehabilitering (pdf).
Kilde:  ffo.no