Stolthetsparaden 2013 – Lørdag 15. juni braker det løs igjen!

Lørdag 15. juni 2013 arrangeres Stolthetsparaden – den største mønstringen av funksjonshemmede i Norge – i Oslo for 6. gang

Stolthetsparaden handler om å vise at vi er stolte, sterke og synlige. Vi tror på oss selv, vi er mange og vi lar oss ikke overse. Gjennom Stolthetsparaden skal vi vise at personer med funksjonsnedsettelser
er noe annet, og noe mer, enn det samfunnet skal ha oss til å være. Funksjonsnedsettelser gjør oss ikke svake, det gjør oss ikke underlegne, og det fratar oss ikke evnene til å styre våre egne liv. Vi skal vise at vi både er stolte, sterke og godt synlige!

I fjor ble Oslo farget grønn , da mer enn fire hundre personer med funksjonsnedsettelser paraderte ned Karl Johan. Hvor mange blir det i år?

Stolthetsparaden 2013 går av stabelen lørdag 15. juni. Oppmøte på Youngstorget fra kl 11. Avmarsj kl 12.00.

 

I etterkant av selve paraden deles  Stolthetsprisen 2013 ut. Prisen går til en person eller en gruppe som har gjort en spesiell innsats for å skape likestilling for funksjonshemmede.

 

Etter paraden blir det stort paradeshow på Youngstorget.

Hold av datoen. 

Mer informasjon på www.stolthetsparaden.no