Rekrutteringsleir for fysisk funksjonshemmede ungdommer på Haraldvangen 30. juni – 5. juli 2013

Leiren er åpen for deltakere fra alle fylker. Leiren arrangeres samtidig med NHFs ungdomsleir. Påmeldingsfrist: 15. april 2013

Målgruppe

Barn og unge i alderen 10-20 år med ulike fysiske funksjonsnedsettelser (bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede).

Idretter

• Motorsport
• Boccia
• Vannski
• Tubekjøring
• Friidrett
• Orientering
• Teppecurling
Du vil få anledning til å prøve deg i mange forskjellige idretter. Alle må delta på minst 3 økter pr. dag, i tillegg vil det bli mye tid til sosialt samvær. Kveldene vil være spennende med leirliv, disotek og friluftsliv.
Du må være villig til å tøye dine grenser.

Pris

Kr 3.500,- for deltakere
Kr 2.500,- for ledsager
(Dersom det er behov for to ledsagere betaler den andre ledsageren kr 3.500,-)

Påmeldingsskjema

Mer informasjon om leiren og kontaktinfo:  Last ned brosyre i pdf