Endringer i reglene for momskompensasjon på høring

Kulturdepartementet har sendt ut et forslag til endringer i reglene for momskompensasjon for frivillige organisasjoner på høring. Høringsfristen er 4. april.

Målet med endringen er å gjøre momskompensasjonsordningen mer tilgjengelig for små organisasjoner, i følge Kulturdepartementet. Endringene tar også sikte på å forenkle eksisterende regelverk og gjøre det lettere å forstå. Arbeidet med å videreutvikle den omfattende momskompensasjonsordningen vil fortsette utover 2013 og 2014. 

– For at ordningen skal bli robust og fylle intensjonene må kompensasjonen i størst mulig grad samsvare med hver enkelt organisasjons momsutgifter og reglene for hvem som kan delta i ordningen bli tydeligere. Da kreves det ytterligere endringer, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Birgitte Brekke på frivillighetnorge.no