Utdanning – til gode navere?

Munner funksjonshemmedes utdanningsløp ut i en karriere som stønadsmottakere, og hvordan kan vi i så fall forhindre det?, spør NHFs ungdom og foreldreforening på en felles temakonferanse 20. april.

Utdanning – til gode navere? heter konferansen som Norges Handikapforbunds Ungdom og Handikappede barns Foreldreforening gjennomfører i fellesskap på Scandic Hotel Oslo Airport lørdag 20. april.

Ønsket om å inkludere funksjonshemmede i jobb har vært uttrykt av politikere og arbeidsgivere i en årrekke. Likevel er bare 45 % av alle funksjonshemmede i arbeid. Vi vet at dette på ingen måte skyldes manglende vilje hos funksjonshemmede selv. Undersøkelser viser tvert i mot at for eksempel rullestolbrukere flest har stor arbeidsevne og ønsker å jobbe. Langt over halvparten av alle synshemmede på uføretrygd ønsker seg også jobb. Likevel henvises fortsatt funksjonshemmede i 20- årene ofte til uføretrygd, mange uten å ha fått prøve seg i arbeidslivet.

Med konferansen 20. april ønsker Norges Handikapforbunds Ungdom og Handikappede Barns Foreldreforening å sette fokus på hvorfor funksjonshemmede utelates når det snakkes om ‘arbeidslinja’ og hvilke virkemidler som trengs i utdanningsløpet for å sikre at flest mulig kan komme i jobb. Forskningsresultater og forslag til løsninger vil bli presentert, og det blir både faglige innlegg, kulturelle innslag og paneldebatt. For de som ønsker det, er det også mulig å være med på festmiddag.

Se programmet og meld deg på her!

Følg konferansen på facebook!

Facebook
Twitter
LinkedIn