Lansering og politikerbesøk i FFO

Hvorfor er det så vanskelig å behandle funksjonshemmede som alle andre? Dette spørsmålet ønsker FFO svar på når vi inviterer til et frokostseminar om habilitering og rehabilitering 13. mars.

Dette i forbindelse med lanseringen av FFOs politiske plattform for dette viktige, men nedprioriterte området. 
Habilitering og rehabilitering er et område som har vært preget av mye innholdsløs retorikk og virkningsløse planer. Retten til behandling er godt ivaretatt i lov og forskrift. Og det er politisk enighet om at det skal være et satsningsområde. Likevel får ikke funksjonshemmede og kronisk syke det tilbudet de har krav på. 

Skisserer løsninger og anbefalinger
Etter å ha gått grundig gjennom området, som er bredt og komplisert, har FFO utarbeidet en egen plattform for habilitering og rehabilitering. Vi har sett på hva som er utfordringene i dag, og skisserer våre løsninger og anbefalinger til hvordan man skal komme til målet – at alle som trenger habilitering og rehabilitering skal få det.
FFOs løsninger og anbefalinger vil bli presentert onsdag 13. mars, på et frokostseminar for våre medlemsorganisasjoner. Responsen har vært svært god, og seminaret er snart fulltallig. 
Gjennomgangen til FFO viser at mye av innsatsen er rettet mot eldre og deres mulighet til å bo hjemme lenger. Det er selvsagt viktig, men innsatsen må også økes overfor funksjonshemmede og kronisk syke. Det er mye å spare på å holde folk friske og i arbeidslivet. Riktig rehabilitering har avgjørende betydning for å hindre forverring av sykdom, lange sykefravær og uførhet. 

Innspill fra politikere
FFOs leder Knut Magne Ellingsen har ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet plattformen. Han vil stå for lanseringen av innholdet. Deretter har FFO invitert en stortingsrepresentant fra hvert parti for å kunne gi sine kommentarer på løsningene i plattformen. Sonja Iren Sjøli (Høyre), Karin Andersen (Sosialistisk Venstreparti) og Line Henriette Hjemdal (Kristelig Folkeparti), samt Fremskrittspartiet takket ja til å delta. Vi har også håp om at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre deltar på lanseringen.