Endringer i tilskuddene fra Funkis til medlemsorganisasjonene

Det har blitt en del endringer i tilskuddene fra Funkis til medlemsorganisasjonene i år. Pga at Funkis har fått flere medlemsorganisasjoner, og stadig flere kurstimer har blitt registrert, har ikke tilskuddet fra staten økt.

Det har gjort at styret i Funkis har sett seg nødt til å gjøre en del endringer ettersom fjorårets regnskap viser et stort underskudd.

Tilretteleggingssatsen på kr. 500,- faller bort. Kursstøtte til kurs som det ikke leveres regnskap for går ned fra kr. 500,- til kr. 400,- pr. kurs.

Timesatsen på kr. 100,- beholdes for organisasjoner som har levert tilretteleggingsdokumentasjon, noe vi i FFM har gjort. Denne kan dere finne link til på hjemmesidene til Funkis, eller få den fra meg.

Organisasjoner som ikke kan dokumentere tilretteleggingsbehov får nå en timesats på kr. 80,-.

Tilretteleggingstilskuddet som FFM har mottatt i år er blitt ytterligere redusert fra i fjor.

Håper dette var nogenlunde klargjørende? Jeg kan kontaktes hvis dere lurer på noe!

Med hilsen 

Johnny G. Johansen
Landsstudiekontakt i FFM
epost: johgut@online.no